mr. drs. R.T.E. (René) van Dijk MBV RA RV

Info

In dienst: 1 juni 1990
Opleiding:
 • Nederlands recht, bedrijfseconomie, fiscale economie en de postdoctorale opleiding accountancy aan de Erasmus Universiteit

 • de postdoctorale opleiding business valuation aan de Rotterdam School of Management

 • de postdoctorale opleiding tot gerechtelijk deskundige in Leiden
 • Master in Business Valuation, TIAS, Universiteit van Tilburg
Beroepsvereniging:  NBA/NOB/NIRV
Expertise:
 • advisering van vennootschappen bij de optimalisering van hun fiscale positie
 • advisering bij vastgoed-herstructureringen
 • advisering bij reorganisaties, fusies en overnames en bedrijfsopvolging, waardering van bedrijven, management buy-outs en buy-ins.
Nevenactiviteiten:
 • bestuur beroepsorganisatie NIRV
 • examencommissie Register Valuators
 • Publicaties in o.m. WFR, MBB, De Accountant, Accountancy Nieuws, Accountant Adviseur, Handboek Fiscale Bedrijfsvoering en de PKF Wallast Advies Reeks.
 • Verzorgen van cursussen voor o.m. NBA, SRA, Euroforum en KvK.

Stuur een e-mail