Vanaf 30 maart: inlenersbeloning vanaf dag één

Leent u regelmatig personeel in, of bent u uitlener van personeel. Let dan op: per 30 maart 2015 geldt voor uitzendkrachten vanaf dag één van de uitzending dat zij betaald zullen worden volgens de inlenersbeloning. De eerste 26 weken is er dus geen keuze meer tussen betaling volgens Uitzend-cao of de cao van de opdrachtgever.


Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:

  • het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever);
  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode (naar keuze te compenseren in tijd en/of geld);
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
  • periodieken bij de inlener;
  • kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen).

 

De inlenersbeloning is ook van toepassing als de opdrachtgever niet onder een cao valt. In dat geval kunnen bovengenoemde beloningsonderdelen gebruikt worden als een checklist om de arbeidsvoorwaarden te inventariseren zoals die ook (zouden) gelden voor het vast personeel.

Er komt geen overgangsregeling voor de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is immers al lang tevoren afgesproken en aangekondigd. Uitzendkrachten gaan dus allemaal uiterlijk 30 maart 2015 over.
Overigens kan het in theorie voorkomen dat de inlenersbeloning lager is dan de beloning van de cao voor Uitzendkrachten. De SNCU (Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten) adviseert in dat geval te beoordelen hoe de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen.

 

Bron: SNCU 12-03-2015