Verkoop naar privé tegen lage waarde: omkering bewijslast

Volgens Rechtbank Noord-Holland had een ondernemer zijn pand voor een te lage prijs naar privé gebracht. Zonder nadere onderbouwing had de verkoopprijs niet op 85% van de WOZ-waarde gesteld mogen worden. Omkering en verzwaring van de bewijslast is in dit geval gerechtvaardigd.

 Een ondernemer besluit zijn hotelbedrijf te verkopen. Het hotelpand brengt hij voor € 1.100.000, zijnde 85% van de WOZ-waarde, over naar privé, waarna hij dit gaat verhuren aan de nieuwe hoteleigenaar. Volgens de inspecteur was de waarde van het hotelpand ten tijde van de staking geen € 1.100.000 maar € 1.740.000. In geschil is de waarde van het hotelpand en of de omkering en verzwaring van de bewijslast in dit geval gerechtvaardigd is. 
Rechtbank Noord-Holland is het met de inspecteur eens dat het hotelpand tegen een te lage waarde naar privé is gebracht en beslist dat omkering en verzwaring van de bewijslast in dit geval gerechtvaardigd is. Volgens de rechtbank heeft de man, door zonder nadere onderbouwing uit te gaan van een waarde van de onroerende zaak per stakingsdatum van de onderneming van 85% van de WOZ-waarde, een en ander in samenhang bezien met de hoogte van de bedongen huur,  bewust een fors te laag bedrag in zijn aangifte verantwoord. De waarde die de inspecteur in aanmerking wenst te nemen, is volgens de rechtbank niet onredelijk of willekeurig. De rechtbank verklaart het beroep van de ondernemer dan ook ongegrond.
 
Bron: Rb. Noord-Holland 11-09-2017, AWB - 16 _ 2059  (ECLI:NL:RBNHO:2017:8275)