Feiten en cijfers

 
2015
 2014
Omzet (x € 1 miljoen)  20,2 19,7
Omzetontwikkeling (in %) 2,5 0
     
Omzet per discipline (x € 1 miljoen)           
Advisering 9,0 8,3
Controle 4,0 3,9
Juridisch 1,0 1,2
Samenstel 4,8 4,9
Administratieve dienstverlening 1,4 1,4
Totaal 20,2 19,7 
     
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)    
Advisering 48 41
Controle 25 27
Accountancy 39 35
Ondersteuning 46 45
Totaal 158 148 
     
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)    
Vrouwen 78 73
Mannen 80 75
Totaal 158 148