Feiten en cijfers

 
2016
 2015
Omzet (x € 1 miljoen)  21,1 20,2
Omzetontwikkeling (in %) 4,5 2,5
     
Omzet per discipline (x € 1 miljoen)           
Advisering 9,1 9
Controle 4,4 4
Juridisch 1 1
Samenstel 5 4,8
Administratieve dienstverlening 1,6 1,4
Totaal 21,1 20,2
     
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)    
Advisering 45 48
Controle 31 25
Accountancy 40 39
Ondersteuning 47 46
Totaal 163 158 
     
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)    
Vrouwen 79 78
Mannen 84 80
Totaal 163 158