Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Wij bieden onze cliënten dienstverlening van hoge kwaliteit. Wij investeren voortdurend in de vakbekwaamheid van onze medewerkers en monitoren continu of ons stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing wordt nageleefd. Centraal hierbij staat de ‘Code of Conduct’. Deze code bevat omgangsregels en biedt ruimte om elkaar op gedrag aan te spreken. De belangrijkste kernwaarden zijn: integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Klachtenregeling

Heeft u suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening? Of wilt u (vermeende) misstanden melden? Dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Voorwaarden dienstverlening

PKF Wallast is een maatschap van besloten vennootschappen. Voor de internationale praktijkuitoefening maken we deel uit van PKF International Limited, een samenwerkingsverband van juridisch onafhankelijke kantoren. De maatschap PKF Wallast is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 1 juli 2011 onder nummer 52/2011. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Met uitzondering van opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, aanvaardt de maatschap PKF Wallast geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitingen van PKF Wallast.