Controle

Met onze controlewerkzaamheden voegen wij zekerheid toe aan uw jaarrekening of financiële verantwoording. Naast de wettelijke eis tot accountantscontrole voor alle vennootschappen die niet voldoen aan de criteria voor kleine vennootschappen, wordt deze zekerheid ook vaak verlangd door financiers, participanten en de ondernemer zelf.

Wij voeren onze controlewerkzaamheden risicogericht uit volgens een standaardmethodiek die alle leden van het PKF-netwerk wereldwijd toepassen. Hierbij gebruiken wij state-of-the-artprogrammatuur die een hoge mate van efficiency waarborgt.

Met onze risicogerichte aanpak brengen wij de voor de financiële verantwoording van uw ondernemingsactiviteiten relevante risico´s in kaart en analyseren wij op welke wijze u deze risico’s beheerst. Daarbij beoordelen wij het ontwerp en de werking van de belangrijkste procedures en de betrouwbaarheid en continuïteit van de ICT-systemen. Wij nemen kennis van de managementrapportages en beoordelen de inhoud en kwaliteit daarvan. Tevens bepalen wij of wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving.

De uitkomst van onze werkzaamheden leggen wij vast in een controleverklaring. Tevens sturen wij een managementletter naar u en een accountantsverslag naar het toezichthoudend orgaan zoals de Raad van Commissarissen.