Overig assurance

Controleverklaring bij een subsidieverantwoording

Subsidieverstrekkende instellingen stellen eisen aan de besteding en verantwoording van de verstrekte subsidies. Vaak vragen zij een controleverklaring van een accountant bij de in te dienen subsidieverantwoording. De accountants van PKF Wallast hebben een uitgebreide ervaring met controle van verantwoordingen van EU-subsidies, subsidies van de Nederlandse overheden en subsidies van andere subsidieverstrekkende instellingen.

Assurancerapporten

Ook niet-financiële verantwoordingen of toekomstgerichte informatie kunnen worden onderzocht waarbij dan een zogenaamd assurancerapport wordt afgegeven. Dergelijke rapporten worden veelal door derden van u gevraagd en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op oplages of ledenaantallen, prognoses en naleving van wet- en regelgeving. In voorkomende gevallen zijn wij u graag van dienst.

Pre audit diensten en IFRS-ondersteuning

Op grond van verbodsbepalingen in de onafhankelijkheidsregelgeving voor accountants is het voor een accountant die belast is met de jaarrekeningcontrole niet mogelijk bepaalde service aan u te leveren. Deze regels zijn in het bijzonder van toepassing op controles bij organisaties van openbaar belang, maar kunnen ook gelden voor organisaties die onderdeel zijn van een internationale groep van ondernemingen. PKF Wallast kan u dan bijstaan bij het samenstellen van de jaarrekening, het voorbereiden van de aan de controlerend accountant te verstrekken informatie en het bieden van ondersteuning in IFRS-vraagstukken en IFRS-implementaties.

Bij PKF Wallast werken IFRS-deskundigen met kennis van uw branche en ervaring met IFRS-projecten. Naast technische ondersteuning kunnen wij er ook voor zorgen dat uw personeel voldoende wordt opgeleid om later zelf met IFRS aan de slag te gaan. Bovendien koppelen wij onze branchekennis aan onze expertise op het gebied van IFRS, belastingen, accountancy en waardering.