Samenstellen van uw jaarrekening

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf en een belangrijke bron van informatie voor u, maar ook voor de fiscus of uw bank. De eisen waaraan de jaarrekening moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet en in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving of een eventueel ander toegepast verslaggevingsstelsel zoals IFRS. Wij maken gebruik van geavanceerde software die garandeert dat de jaarrekening op een efficiënte wijze wordt opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving. Het bijbehorende accountantsrapport bevat een financiële samenvatting en de belangrijkste kengetallen van uw onderneming die kunnen worden gebruikt als basis voor de financiële en fiscale planning van uw onderneming. Tevens ontvangt u een samenstellingsverklaring waarin wij bevestigen dat wij de jaarrekening hebben opgesteld onder toepassing van de relevante verslaggevingsgrondslagen.