Bedrijfseconomische advisering

Als ondernemer in het MKB wilt u uw onderneming richting geven en ‘in control' brengen en houden. Simpel oogtoezicht volstaat niet meer. PKF Wallast is gespecialiseerd in bedrijfseconomische advisering. Onze dienstverlening is erop gericht u als ondernemer zo goed mogelijk te informeren.

Managementrapportages

Onze adviseurs bespreken met u welke informatiebehoefte u heeft om de onderneming goed te kunnen besturen. Wij voeden u met onze kennis en ervaringen om te komen tot een evenwichtige en betrouwbare managementrapportage. Aan de hand van deze rapportage kunt u in één oogopslag zien wanneer er afwijkingen in trends zijn of sprake is van significante veranderingen. Wij geven bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke kengetallen en ratio's.

Begrotingen

De ondernemer die een visie op zijn onderneming heeft, op basis waarvan hij een meerjarenbegroting heeft opgesteld, zal jaarlijks een begroting maken. Taakstellend, zodat hij helder zicht heeft en houdt op zijn doelen. Onze medewerkers ondersteunen u bij het opzetten van het begrotingsproces en met het daadwerkelijk opstellen van de begroting.

Liquiditeitsprognoses

Als sluitstuk van de gewenste bedrijfseconomische informatie maken wij in samenspraak met u een liquiditeitsprognose. Op basis van de maandelijkse managementrapportages en de opgestelde begroting wordt een prognose opgesteld van de verwachte geldstromen voor een bepaalde periode, veelal voor de komende twaalf maanden.

Waardevolle informatie over uw organisatie, waardoor wij u kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om het begeleiden van financieringsvraagstukken en trajecten op het gebied van aandelenwaardering, opvolging en herstructurering.