Business Valuation en Corporate Finance

PKF Wallast beschikt over een groep gespecialiseerde deskundigen op het gebied van corporate finance en business valuation.

Ondernemers hebben met name bij fusies, bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging, financieringsstructuren rond opvolging en fiscale structurering behoefte aan begeleiding en ondersteuning die verder gaat dan een waarderingsrapport alleen.

De corporate finance-specialisten van PKF Wallast zijn zeer breed geschoold en in de meeste gevallen niet alleen registeraccountant maar ook fiscalist. Hierdoor kunnen zij dit belangrijke traject optimaal en efficiënt begeleiden. De waardering van een onderneming en het creëren van waarde komt niet pas aan de orde bij de mogelijke verkoop/overdracht, maar maakt deel uit van de dagelijkse gang van zaken om de onderneming het beste te laten renderen.

Onze contactpersonen zijn:
PKF Wallast Amsterdam: H. (Eric) Gort RA RV
PKF Wallast Delft: mr. drs. R.T.E. (René) van Dijk RA RV & W.J. (Joy) van der Veer MSc MBV MiF AA RV
PKF Wallast Rotterdam: mr. drs. J.P. (Hans) Vogelaar RV
PKF Wallast Woerden: M.G.L. (Marcel) Walraven RA RV