Due diligence onderzoeken

Due diligence

Onze cliënten zijn ondernemend. Dit betekent dat zij zich ook bezighouden met het kopen en verkopen van ondernemingen. Hierbij hebben zij behoefte aan deskundige ondersteuning om een helder beeld te krijgen van wat zij kopen of om, bij verkoop, zo gunstig mogelijke condities te creëren voor een goed resultaat. Hiervoor wordt een zogenaamd due diligence-onderzoek uitgevoerd. De adviseurs van PKF Wallast hebben veel ervaring op dit gebied en vervullen deze rol met groot enthousiasme.

Vendor due diligence

Bent u van plan uw onderneming of een deel daarvan te verkopen? Dan wilt u uiteraard zelf vooraf weten hoe u de hoogste prijs en de beste condities kunt realiseren. Wij verrichten onderzoek dat resulteert in een rapport voor u, voor de mogelijke kopers of beiden. Een rapport voor de potentiële kopers kan hun onderzoekswerkzaamheden beperken, waardoor het verkoopproces efficiënter zal verlopen. In het onderzoek kijken wij in overleg met u vooral naar de perspectieven voor de toekomst; financieel, commercieel en operationeel. Ook de juridische structuur en alle fiscale aspecten komen uitgebreid aan bod. Het onderzoek kan uitmonden in een informatiememorandum voor potentiële kopers.

Due diligence voor verwerving van een onderneming

Wanneer u overweegt een onderneming of de aandelen in een onderneming te verwerven, is het voor u belangrijk te weten of u de juiste keuze maakt. Hiermee voorkomt u dat u de bekende ‘kat in de zak' koopt en kunt u de gevraagde of de te bieden prijs beter wegen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door een onderzoek uit te voeren naar de aan te kopen onderneming. Dit onderzoek richt zich op de financiële situatie, zowel in het verleden als in de toekomst, waarbij ook de commerciële en organisatorische omstandigheden worden betrokken. Onze adviseurs besteden ook aandacht aan relevante fiscale aspecten op het gebied van bijvoorbeeld vennootschapsbelasting, loonheffing en sociale lasten, en omzetbelasting. Juist de veelzijdigheid van de adviseurs van PKF Wallast maakt dat de verschillende onderzoeksgebieden geïntegreerd worden opgepakt. Wij werken met een compact, slagvaardig team. Risico's en kritische succesfactoren van de te verwerven onderneming worden in kaart gebracht en onze analyses geven aan hoe en in welke mate de investering rendement kan opleveren en op welke wijze dit bijdraagt aan het succes van uw totale onderneming. Onze Business Valuators kunnen op basis van de verzamelde informatie en constateringen een oordeel vormen over de waarde en de prijs van de te verwerven onderneming. Uitkomsten van de due diligence kunnen leiden tot het afzien van de koop, het aanpassen van de prijs en/of voorwaarden en het verwerken van geconstateerde risico's in de door de verkoper af te geven garanties. Maar het onderzoek kan ook de bevestiging geven dat sprake is van een goede koop.