Fusie en overname

Onze cliënten zijn ondernemend. Dit betekent dat zij zich ook vaak bezighouden met het kopen en verkopen van ondernemingen. Daarbij speelt vrijwel altijd de vraag hoe de transactie en de overnamefinanciering fiscaal het best gestructureerd kunnen worden. En uiteraard: wat is de onderneming eigenlijk waard?

Daarnaast hebben zij behoefte aan deskundige ondersteuning om helder zicht te krijgen op wat zij kopen of, bij verkoop, zo gunstig mogelijke condities te creëren. Een (vendor) due diligence-onderzoek draagt hier aan bij.

Ook zien we steeds vaker dat het bestaande management of een ondernemende manager van buiten het bedrijf samen met een investeerder het bedrijf koopt. Dergelijke transacties kennen een aantal eigen specifieke aandachtspunten.

PKF Wallast heeft veel ervaring met fusies en overnames. Wilt u meer over dit onderwerp weten, ga dan gerust eens vrijblijvend in gesprek met een van onze adviseurs.

Onze expertises

  • Bedrijfsoverdracht
  • Fiscale structurering
  • Overnamefinanciering
  • Due diligence-onderzoeken
  • Waardebepaling
  • Managementparticipatie / MBO