Arbeidsrecht

Voor al uw arbeidsrechtelijke vragen kunt u bij onze bedrijfsjuristen terecht. Zij kunnen u helpen met het maken van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden op maat. Maar ook het ontslagrecht (en alles wat daarmee samenhangt) behoort tot onze corebusiness. Door de nauwe samenwerking met onze accountants kunnen onze bedrijfsjuristen ondernemingen bij uitstek adviseren bij reorganisaties, zowel gericht op het veiligstellen van de continuïteit als op efficiencyverbetering.

Waarmee helpen wij u?

 • Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • CAO
 • Medezeggenschap
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers
 • Internationale arbeidsrelaties
 • Arbeidsconflicten met werknemers
 • Ontslagprocedures bij de kantonrechter
 • Reorganisaties
 • Overgang van onderneming en outsourcing
 • Quick scan arbeidsrecht