Insolventie, financiering en zekerheden

Onze bedrijfsjuristen ondersteunen en begeleiden ondernemingen die om uiteenlopende redenen in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Wij kunnen u adviseren over een doorstart, al dan niet gedurende faillissement of surseance van betaling, herfinanciering, herstructurering, vestiging of uitwinning van zekerheden, beslaglegging en bestuurdersaansprakelijkheid.

Waarmee helpen wij u?

  • Overeenkomsten van geldlening, rekening-courantovereenkomst
  • Herfinanciering
  • Faillissement
  • Doorstart
  • Zekerheden
  • Beslaglegging
  • Bestuurdersaansprakelijkheid