Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst

Naar verwachting zal per 1 september 2017 bij telecommunicatiediensten een verplichte btw-verleggingsregeling gelden. Dit is een onderdeel van de aanpak van btw-fraude bij telecommunicatiediensten. De regeling beoogt fraude te voorkomen, zoals btw-carrouselfraude. Dit is een vorm van fraude waarbij de ondernemer geen btw afdraagt aan de Belastingdienst, terwijl hij zijn afnemers die btw wel in rekening brengt. De staatssecretaris van Financiën (Wiebes) heeft de Tweede Kamer op 29 mei 2017 geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen.

 

Vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, mag de btw worden verlegd op facturen die vanaf 2 juni 2017 zijn of worden uitgestuurd, ook als de telecommunicatiedienst reeds eerder is geleverd. Deze btw-verleggingsregeling zal echter een verplichting worden bij telecommunicatiediensten met als beoogde ingangsdatum 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna). 

 

De btw-verleggingsregeling houdt in dat de btw wordt verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. Vanaf (naar verwachting) 1 september 2017 moet op de factuur worden vermeld ‘btw verlegd’.

 

Gevolgen

De leverancier brengt aldus geen btw in rekening, maar zet op de factuur 'btw verlegd'. Verder moet het btw-nummer van de afnemer op de factuur worden vermeld. De afnemer naar wie de btw is verlegd geeft de vergoeding en de verlegde btw aan. In de btw-aangifte vermeldt de leverancier vervolgens de vergoeding waarover de btw is verlegd. De afnemer vermeldt in zijn btw-aangifte de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd.

 

Indien u de verleggingsregeling ten onrechte niet toepast, dan heeft u ten onrechte een factuur met btw verstuurd. Deze btw moet dan wel worden aangegeven en afgedragen. Indien u een factuur hebt ontvangen met btw, terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, en u heeft deze btw in aftrek gebracht, dan kan de Belastingdienst de in aftrek gebrachte btw naheffen. Het is dus van groot belang te zorgen voor een correcte afhandeling. Natuurlijk kunnen wij u hierover nader adviseren en u hierbij assisteren.