K. (Krishen) Gopal AA RB

Info

In dienst: 1 januari 2018
Opleiding:
  • Accountant-Administratieconsulent
  • RB Belastingadviseur
Beroepsvereniging:
  • NBA/RB
Expertise:
  • Reviewen van jaarrekeningen.  
  • Bedrijfseconomische advisering.
  • Fiscale advisering.
  • Verzorgen fiscale aangiften.
Ambitie:
  • Het volledig ontzorgen van mijn relaties op financieel en fiscaal terrein, persoonlijk en direct!

Stuur een e-mail