mr. M.E. (Monique) Gronovius

Info

 In dienst:  1 september 2002
 Opleiding:
  • Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bedrijfsjuridisch en internationaal recht
  • Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 Expertise: 
  • advisering bij overnames, fusies en samenwerkingsverbanden
  • advisering bij reorganisaties, werknemersparticipatieplannen als ook bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer
  • advisering bij juridische (her-)structurering en saneringen van bedrijven

Stuur een e-mail