mr. drs. M.A. (Mirella) Manca-van der Heyden

Info

In dienst:  29 oktober 2007 
Opleiding:
  • bedrijfseconomie in Rotterdam
  • fiscaal recht in Rotterdam
Beroepsvereniging:  NOB
Expertise:
  • advisering van vennootschappen bij de optimalisering van hun fiscale positie en bij de naleving van fiscale en juridische verplichtingen
  • advisering bij reorganisaties, fusies & overnames
  • ruime ervaring op het gebied van personeels- en managementbeloningen
  • betrokken bij het opstellen van diverse complexe aangiften vennootschapsbelasting
  • vervult intern een vaktechnische rol als lid van de Vakgroep Fiscaal Juridisch en de Kennisgroep Pensioenen

Stuur een e-mail