Aanslag schenkbelasting na 24 jaar

Een belastingplichtige ontvangt 24 jaar na dato een aanslag Schenkbelasting voor een schenking die in 1991 was gedaan. Volgens Rechtbank Den Haag is het niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel om vierentwintig jaar na de schenking een aanslag schenkbelasting op te leggen.

Een belastingplichtige maakt in 2013 gebruik van de inkeerregeling en meldt over een tot dan verzwegen buitenlandse bankrekening te beschikken. Gevraagd naar de herkomst van het verzwegen vermogen, laat zij weten dat de bankrekening in 1991 is geopend en dat haar alleen bekend is dat het toen gestorte geld afkomstig was uit de verkoop van onroerende zaken in Nederland door haar ouders. Voor de na te vorderen inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2012 sluit zij een vaststellingsovereenkomst. In 2015 legt de inspecteur aan de vrouw echter ook een aanslag schenkbelasting op van € 37.087 in verband met de schenking in 1991 van ruim € 240.000.

 

Volgens de vrouw is die aanslag in strijd met de vaststellingsovereenkomst en in strijd met het gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel en met art. 1 EVRM. Rechtbank Den Haag volgt de vrouw echter niet in haar bezwaren. De termijnen van de artikelen 11 en 16 AWR zien op de dag waarop de bevoegdheid tot het opleggen van een (navorderings)aanslag vervalt. Een (navorderings)aanslag, ook een aanslag schenkbelasting, kan volgens de rechtbank in alle gevallen terstond na het ontstaan van de materiële belastingschuld worden opgelegd. De aanslag schenkbelasting is opgelegd tijdens het leven van de schenkers en van de begiftigden, zodat niet kan worden gezegd dat de aanslag niet binnen de daarvoor gestelde termijn was opgelegd. De aanslagen schenkbelasting zijn volgens de rechtbank ook niet in strijd met de VSO, omdat die alleen ziet op de na te vorderen inkomstenbelasting. De rechtbank overweegt vervolgens dat destijds geen aangifte schenkbelasting is gedaan. De rechtbank oordeelt dienaangaande dat het dan ook niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel is om vierentwintig jaar na de schenking een aanslag schenkbelasting op te leggen.
 
Bron: Rb. Den Haag 30-06-2017 (publ.13-10), AWB - 16 _ 10083 (ECLI:NL:RBDHA:2017:8108)