Alleen verzekeringnemer heeft recht op aftrek

Betaald u premies voor een lijfrentepolis en brengt u die in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting. Let op! Dat kan alleen als u bent aangemerkt als verzekeringsnemer.

Een belastingplichtige heeft ten gunste van zijn (ex-)echtgenote in 1997 een nabestaandenlijfrentepolis afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. De echtgenote was de verzekeringnemer en eerste begunstigde en de belastingplichtige is de verzekerde deelnemer. Na in 2010 te zijn hertrouwd wordt de polis gewijzigd. De tweede echtgenote wordt als verzekeringnemer en eerste begunstigde op de polis vermeld. Zij ontvangt de premienota, maar de premie wordt betaald door de belastingplichtige. De inspecteur weigert echter de aftrek van premies van de nabestaandenlijfrentepolis in de aangifte inkomstenbelasting 2010.

De rechtbank overweegt dat aftrek van premies bij een ander dan de verzekeringnemer alleen mogelijk is, als deze derde zich tegenover de verzekeraar heeft verplicht tot het betalen van de premies, en voorts aan alle overige voorwaarden voor aftrek van de premies is voldaan. De rechtbank leidt dit af uit de eis dat voor het in aanmerking nemen van uitgaven voor inkomensvoorzieningen sprake moet zijn van op de belastingplichtige drukkende uitgaven. Omdat niet aannemelijk is dat de hij zich jegens de verzekeraar heeft verplicht tot het betalen van premies, is aftrek niet mogelijk. Dat de man jarenlang de premies heeft betaald is op zichzelf onvoldoende om een dergelijke betalingsverplichting te kunnen aannemen. Overigens kan zijn echtgenote de premies wel in aftrek brengen, mits zij voldoende belastbaar inkomen heeft.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 29-12-2014, nr. HAA 14/1242 (ECLI:NL:RBNHO:2014:12398)