Alternatieve financieringsvormen voor MKB

Alternatieve financieringsvormen krijgen voet aan de grond.  Volgens het ministerie van Economische Zaken lijken de vorig jaar opgerichte alternatieve financieringsvormen ‘MKB Financiering’ en het ‘MKB Impulsfonds’ hun weg naar het midden- en kleinbedrijf te hebben gevonden.

Het initiatief ‘MKB Financiering’ is een samenwerkingsverband van ABN AMRO en een groep van negen verzekeraars en opgericht in juni 2014. In totaal hebben de bank en verzekeraars een bedrag van 280 miljoen euro beschikbaar gesteld (ieder de helft) voor leningen tussen € 75.000 en € 1 miljoen.

Het MKB Impulsfonds is eind november 2014 van start gegaan en verstrekt leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen. In dit fonds neemt onder meer het Pensioenfonds Detailhandel deel voor zo’n  € 40 miljoen. Het MKB Impulsfonds verwacht snel ook andere institutionele beleggers aan te trekken die het vermogen van het MKB Impulsfonds vergroten.

Beide fondsen verstrekken in toenemende mate leningen. Doelgroep voor de fondsen zijn het kleinere MKB met een financieringsvraag tot € 1 miljoen. De successen tonen volgens het ministerie van Economische Zaken aan dat er behoefte bestaat aan een dergelijke financieringsfaciliteit. Zeker nu de economie de weg omhoog heeft ingeslagen hebben ondernemers externe financiering in het bedrijf hard nodig om te kunnen investeren.

 

Bron: Min EZ, 9-03-2015