Besluit niet tijdig, toch geen dwangsom

Sinds een aantal jaren heeft een belastingplichtige de mogelijkheid om een bestuursorgaan op straffe van het verbeuren van een dwangsom in gebreke stellen als te lang wordt gewacht met het nemen van een beslissing in een bezwaarprocedure. Maar dan moet de ingebrekestelling wel zijn ontvangen. 

Een automobilist heeft op 9 november 2015 bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Naar eigen zeggen heeft hij op 31 december, na het uitblijven van een beslissing,  de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland in gebreke gesteld. Vervolgens stelt hij op 5 februari 2016 beroep in wegens het uitblijven van een uitspraak op het bezwaar en verzoekt hij de rechtbank om toekenning van  een dwangsom.

De rechtbank oordeelt dat ten tijde van het instellen van het beroep ten onrechte nog geen besluit was genomen op het bezwaar tegen de naheffingsaanslag. Naar het oordeel van de rechtbank is voor toekenning van de dwangsom bepalend of de heffingsambtenaar een ingebrekestelling heeft ontvangen. De man stelt een ingebrekestelling te hebben verzonden. De heffingsambtenaar blijkt deze echter niet te hebben ontvangen als gevolg van een onjuiste adressering. De man heeft niet weersproken dat de ingebrekestelling niet was gericht aan de heffingsambtenaar. De rechtbank buigt zich vervolgens over de vraag of hem terzake de onjuiste adressering een verwijt treft. Volgens de man is dat niet het geval, maar de rechtbank oordeelt dat op de naheffingsaanslag een adres kenbaar is gemaakt, een telefoonnummer en een internetsite. In dat licht bezien is de rechtbank van oordeel dat hem wel een verwijt treft bij een onjuiste adressering. De rechtbank wijst vervolgens het verzoek om toekenning van een dwangsom af.

In hoger beroep bevestigt Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank. Het hof heeft in zijn oordeel meegenomen dat uit de in beroep en hoger beroep overgelegde screenprints en orderdetails ook niet blijkt van een  verzending van een ingebrekestelling.   

Bron: Hof Den Haag 12-07-2017, BK-16/00502 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2143)