Dga’s kopen in 2017 massaal pensioen af

 

In 2017 hebben 70.289 dga’s gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun pensioen in eigen beheer uit te faseren. De geschatte opbrengst loonheffing bedraagt zo’n € 3,3 miljard. Dit blijkt uit de brief met de stand van zaken ten aanzien van fiscale moties en toezeggingen die staatsecretaris Snel onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

 

Van de 70.289 dga’s die kozen voor uitfasering hebben 27.497 dga’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) en 42.792 dga’s kozen voor afkoop. De opbrengst loonheffing is gebaseerd op de door de Belastingdienst ontvangen informatieformulieren. De opbrengst is daarmee hoger dan verwacht. De staatssecretaris zal na afloop van 2018 en 2019 de Kamer opnieuw informeren over het aantal dga’s dat in die jaren gebruik heeft gemaakt van de afkoopregeling.
 
Bron: MvF 5-04-2018