Extra werkgeverslasten door inkorten loondoorbetalingsperiode

Een verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte tot één jaar zou op het eerste gezicht voor werkgevers moeten leiden tot een lastenverlichting. Onderzoekers van het CPB hebben echter becijferd dat het resultaat weleens tegengesteld zou kunnen zijn.

Een verkorting van de loondoorbetalingsperiode leidt volgens de onderzoekers enerzijds wel tot een kostenafname, werkgevers hoeven namelijk het tweede ziektejaar niet door te betalen, maar daar tegenover staat een lastenverzwaring doordat de extra WIA-instroom vervolgens langdurig in de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft. Dit leidt op de langere termijn tot hogere WIA-premies. Een toename die hoger is dan de afname van de loondoorbetalingsuitgaven. Dit leidt tot extra structurele kosten die het CPB raamt op € 0,8 miljard. De overheidsuitgaven zullen ook toenemen (€ 0,1 miljard) door meer gebruik van andere onderdelen van sociale zekerheid.

Voor (kleine) werkgevers betekent het verkorten van de loondoorbetalingsperiode dus gemiddeld hogere kosten, maar hun risico op langdurig ziekteverzuim en administratieve en organisatorische lasten die samenhangen met de re-integratie van zieke werknemers, verminderen.

 

Bron: CPB 26-04-2015