Fiscus bevestigt: g-rekeningen blijven, depotstelsel gaat niet door

De Belastingdienst heeft op haar website bevestigd dat het depotstelsel niet doorgaat. Besloten is door te gaan met de g-rekeningen en ze toekomstbestendig te maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de banken.

De fiscus meldt dat voor het bedrijfsleven daardoor niets wijzigt in de vrijwaring door storting op de g-rekening. Ook de doelgroepen blijven hetzelfde.

De Belastingdienst meldt verder dat het wetsvoorstel met een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in gaat en ook de mogelijke uitbreiding voor zzp'ers om een g-rekening te openen wordt niet verder verkend.

In het bericht wordt aangegeven dat het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de depotservice volgt uit de uitgangspunten van de Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes. Hierin staat dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken.

 

Bron: Belastingdienst 16-03-2015