Geen versoepeling voor kleine ondernemers

Er komt voorlopig geen versoepeling voor kleine ondernemers in verband met de gewijzigde regels voor de plaats van dienst ten aanzien van elektronische diensten. Ondernemersorganisaties hadden hier om gevraagd.

Sinds dit jaar zijn de Europese regels voor de plaats van dienst bij telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten gewijzigd. De dienst is nu voor de omzetbelasting niet meer belast in het vestigingsland van de ondernemer, maar daar waar de consument woonachtig is of gevestigd is. Om de toename van administratieve lasten te beperken is het mini-one-stop-shop (MOSS) gecreëerd. De ondernemer kan voor de aangifte bij één loket, bij zijn ‘eigen’ belastingdienst, terecht. De belasting moet echter worden afgedragen aan de belastingdienst in het land waar de omzetbelasting verschuldigd is. Ook moet de ondernemer het woonland van de consument vaststellen.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben in januari in hierover een brandbiref naar de staatssecretaris gestuurd. Vanuit hun achterban kregen zij het signaal dat de wijzigingen als problematisch worden ervaren. Met name voor kleine ondernemers zijn de extra rompslomp en kosten een reden om het aanbieden van grensoverschrijdende diensten te staken. Beide organisaties doen daarom het verzoek een omzetmaximum in te stellen, zodat kleine ondernemers die beneden dat maximum blijven het Nederlandse btw-tarief kunnen blijven toepassen. Dit is volgens de staatssecretaris echter niet mogelijk. Zo’n maatregel kan alleen op Europees niveau worden genomen.

 

Bron: MvF 17-02-2015