Houders American Express Cards op de korrel

Een Amerikaanse federale rechter heeft de Amerikaanse belastingdienst toestemming gegeven om informatie over Nederlandse kaarthouders met een rekening buiten Nederland op te vragen bij creditcardmaatschappij American Express. Nederland heeft op grond van het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten een verzoek om die gegevens ingediend.

Het gaat om gegevens over betaalkaarten (debit of credit) uit de periode 2009 t/m 2016. Zodra de gegevens zijn ontvangen zal worden onderzocht of de tegoeden op de buitenlandse rekeningen waaraan de kaarten zijn gekoppeld, zijn opgenomen in de belastingaangifte van de betreffende kaarthouders. Is dat niet het geval, dan kunnen de zwartspaarders een boete van maximaal drie keer het totale verschuldigde belastingbedrag tegemoet zien.

In oktober 2015 zijn de Belastingdienst, de FIOD en het OM met een project gestart om op te treden belastingplichtigen met niet-aangegeven buitenlands vermogen die buitenlandse debet-creditcards gebruiken om uitgaven in Nederland te doen vanuit dat buitenlands vermogen. Het project is erop gericht de identiteit van de kaarthouders te achterhalen en te onderzoeken of er een Nederlands heffingsbelang aanwezig is. Nadat de identiteit van de kaarthouder is achterhaald wordt de keuze gemaakt of de zaak bestuurlijk dan wel strafrechtelijk afgedaan wordt.

Binnen het project wordt ook aandacht besteed aan het identificeren van zogenaamde facilitators, onder wie notarissen, accountants, belastingadviseurs en boekhouders die actief betrokken zijn bij het opzetten van belastingconstructies, onvolledige informatie verstrekken (aan de Belastingdienst) en zich niet houden aan de bepalingen in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft). Deze facilitators riskeren naast een tuchtrechtelijke klacht ook strafrechtelijke vervolging.

Bij een pilot door de Belastingdienst zijn 39 kaarthouders van 51 geselecteerde anonieme buitenlandse kaarten achterhaald. Bij 28 van de 39 kaarthouders bleek een Nederlands heffingsbelang aanwezig. De behandeling van 12 van deze kaarthouders is inmiddels afgerond en levert een opbrengst van € 4 miljoen op. De overige 16 kaarthouders zijn nog in behandeling bij de Belastingdienst.

Ook belastingplichtigen die een rekening aanhouden bij de Crédit Suisse Bank worden inmiddels onderzocht.

Bron: US Department of Justice, 03-04-2017, persbericht; Belastingdienst.nl