In 2020 nieuwe regeling fiets van de zaak

In een Kamerbrief kondigt staatssecretaris Snel aan dat hij in het Belastingplan 2019 een regeling wil opnemen die de fiscale behandeling van de ‘fiets van de zaak’ vereenvoudigt. De bedoeling is dat die maatregel in 2020 in werking zal treden.

 

Mede namens zijn collega van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordt staatssecretaris Snel een reeks vragen van het Kamerlid Sienot (D66) over het stimuleren van het fietsgebruik onder werknemers. Een deel van de vragen heeft betrekking op de fiscale behandeling van de fiets in vergelijking tot de auto van de zaak.

 

In antwoord op de Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat thans zowel voor de fiets als voor de auto van de zaak het voordeel van het privégebruik belast is. Voor de auto bestaat hiervoor een eenvoudige regeling met een forfaitaire bijtelling, voor de fiets bestaat niet zo’n regeling en moet per geval de waarde van het privégebruik worden vastgesteld aan de hand van de gereden privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de fiets.

 

Volgens het Kamerlid Sienot wordt er door de complexe huidige regels voor de fiets op dit moment nauwelijks gebruik gemaakt van leasefietsen. De staatssecretaris wijst er in zijn beantwoording op dat de werkgever nu al fiscale faciliteiten heeft om het fietsgebruik te stimuleren. Onder andere de werkkostenregeling zou een oplossing kunnen bieden. Daarnaast is het voor werkgevers ook al mogelijk om hun werknemers een lening te verstrekken, die terugbetaald kan worden via de belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent. Wel erkent hij dat een vereenvoudiging van de bijtelling voor het privégebruik van de door de werkgever ter beschikking gestelde fiets een belangrijk signaal kan zijn richting werkgevers dat fietsstimulering belangrijk is en dat het rijk bereid is barrières die daarbij ervaren worden weg te nemen. Daarom wordt momenteel in overleg met de branche (waaronder RAI Vereniging) onderzocht op welke wijze een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling kan worden vormgegeven. De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het pakket Belastingplan 2019, waarna de maatregel in 2020 in werking kan treden.
 
Bron: MvF 19-03-2018, 2018-0000039096; Antwoorden op Kamervragen