Innovatie: fiscale regelingen gericht op kosten effectiever

Uit een vergelijkende studie onder leiding van het CPB blijkt dat fiscale beleidsmaatregelen gericht op de kosten van R&D effectiever zijn dan fiscale maatregelen gericht op de winst die uit innovatieve activiteiten voortvloeit.

Samen met drie buitenlandse instituten (CASE, ETLA en IHS) heeft het CPB voor de Europese Commissie een vergelijkende studie uitgevoerd naar tachtig verschillende fiscale beleidsinstrumenten die in 33 landen worden gebruikt. Gekeken is onder meer naar welke maatregelen het effectiefst zijn. Hiervoor is een rangorde opgesteld.

Van de Nederlandse belastingmaatregelen staat de WBSO, een verlaging van de loonbelasting voor onderzoekers, in de top vijf van best vormgegeven instrumenten. De RDA, een verlaging van de winstbelasting gerelateerd aan R&D investeringen, staat op plek dertien. De Innovatiebox, een belastingvoordeel voor winst uit innovatie, scoort minder goed (plek 44). De conclusie is dat regelingen die zich richten op de kostenkant van R&D (zoals de WBSO en RDA) efficiënter zijn dan regelingen die een belastingvoordeel opleveren voor de winst die voortkomt uit innovatie (zoals de Innovatiebox).

Overigens zijn fiscale regelingen voor innovatie geen garantie dat het bedrijfsleven dan ook voorop loopt. Uit de studie blijkt dat de meest innovatieve Europese landen dergelijke belastingvoordelen in het geheel niet kennen (Duitsland), of pas recent hebben ingevoerd (Denemarken, Finland, Zweden).

 

Bron: CPB 15-01-2015