Monumentenpand: uitgaven voor terrasscherm en screens aftrekbaar

De vervanging van een terrasscherm en screens konden volgens Rechtbank Den Haag als onderhoudskosten van een monument in aftrek worden gebracht. Het was niet van belang dat het terrasscherm en de screens geen monumentaal karakter hebben.

 Een bewoner van een monumentenpand brengt in zijn aangifte IB/PVV 2013 uitgaven voor een terrasscherm en screens af als onderhoudskosten van zijn monumentenpand.  In geschil is of dit terecht is. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de uitgaven inderdaad aftrekbaar zijn omdat het monumentenpand, toen de man het kocht, was voorzien van een terrasscherm en screens en de man dat terrasscherm en die screens heeft vervangen omdat ze waren versleten. Volgens de rechtbank gaat het in dit geval dus om onderhoudskosten om het pand, zoals dat bij de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te houden. Hierbij acht de rechtbank van belang dat het terrasscherm en de screens, zowel in de oude als de nieuwe situatie, blijvend aan de muur zijn bevestigd. Het waren volgens de rechtbank dan ook bestanddelen van het monumentenpand. De stelling van de inspecteur dat de uitgaven niet aftrekbaar zouden zijn omdat het terrasscherm en de screens geen monumentaal karakter hebben, wordt door de rechtbank verworpen. Deze eis is volgens de rechtbank namelijk niet in de tekst van artikel 6.31 van de Wet IB 2001 te vinden. De rechtbank verklaart het beroep van de man gegrond.
Bron: Rb. Den Haag 1-09-2017, AWB - 17 _ 1344 (ECLI:NL:RBDHA:2017:10337)