Niet aannemelijk dat gehele factuur ziet op onderhoud monumentenpand

De eigenaar van een monumentenpand heeft volgens Hof Den Bosch niet aannemelijk gemaakt dat alle door hem gemaakte kosten betrekking hebben op onderhoudskosten van een monumentenpand. De door hem gemaakte onderhoudskosten zijn daarom slechts deels aftrekbaar.  

Een man heeft een eigen woning die kwalificeert als Rijksmonument. Voor het jaar 2011 doet hij aangifte naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 40.765. Daarbij heeft hij rekening gehouden met een persoonsgebonden aftrek van € 143.866, welk bedrag voor € 72.401 bestaat uit kosten voor rijksmonumentenpanden. Naar aanleiding van de ingediende aangifte heeft de inspecteur hem om informatie verzocht over zijn uitgaven voor het rijksmonument. Naar aanleiding van de door de man verstrekte informatie heeft de inspecteur (onder meer) de aftrek van kosten voor monumentenpanden gecorrigeerd met € 35.855.

 

In deze zaak is in geschil of de man recht heeft op aftrek van € 11.907 ter zake van buitenverlichting, als onderhoudskosten van een monumentenpand. De man is van mening dat hij recht op aftrek heeft. Hof Den Bosch overweegt dienaangaande dat de man de noodzaak tot herstel c.q. vervanging van de buitenverlichting aannemelijk heeft gemaakt. Het hof is het met de man eens dat de bestaande verlichting niet langer bruikbaar is, dan wel dat het niet langer verantwoord is deze te blijven gebruiken. Echter, voor zover de kosten van de buitenverlichting zien op de tuin, de oprit en de toegangspoort oordeelt het hof dat deze niet in aftrek kunnen worden gebracht, nu tuin, oprit en toegangspoort geen onderdeel uitmaken van het monumentenpand. De man heeft volgens het hof maakt niet aannemelijk gemaakt dat de door hem overgelegde facturen alleen zien op de buitenverlichting (inclusief werkzaamheden) aan het monumentenpand zelf. Het hof besluit het aftrekbare bedrag in goede justitie zelf vast te stellen en komt daarbij uit op € 3.000.
 
Bron: Hof Den Bosch 19-10-2017, 16/03619 (ECLI:NL:GHSHE:2017:4581)