Ondernemers moeten op 25 mei 2018 klaar zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)!

De AVG is nieuwe privacywetgeving, welke op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving zal vervangen. Privacy rechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. Binnen de Europese Unie geldt straks één privacywet. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

De nadruk komt te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties. Organisaties moeten aan kunnen tonen dat zij zich aan de AVG houden. Dit betekent onder andere dat aangetoond moet kunnen worden welke persoonsgegevens in de organisatie worden verzameld, hoe data gebruikt zal worden, hoe lang persoonsgegevens bewaard worden en hoe de beveiliging is geregeld.

 

Er verandert dus veel. En ondernemers moeten veel doen. In de bijgevoegde publicatie hebben wij de meeste opvallende wijzigingen voor u op een rij gezet. Wilt u een stappenplan om uw organisatie compliant met de AVG te maken? Deze is op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden.


Niets doen is geen optie: de Autoriteit Persoonsgegevens - en andere Europese toezichthouders - zullen na 25 mei 2018 bevoegd zijn sneller en vooral hogere boetes op te leggen in geval van inbreuk.

 

Ons advies: Be aware and prepare! Wij kunnen u helpen met vragen omtrent de AVG, lees meer.

 

AVG banner.jpg