Onzuivere pensioenaanspraak terecht tot loon gerekend

Een pensioen in eigen beheer moet voldoen aan de voorwaarden die daaraan in de wet op de loonbelasting worden gesteld. Indien een pensioenregeling op enig moment niet (meer) aan de wettelijke voorwaarden voldoet, is de pensioenregeling onzuiver en is de pensioenaanspraak volledig belast als loon uit vroegere dienstbetrekking plus men krijgt te maken met 20% revisierente.

 

Dit ondervond een dga die bij zijn bv een pensioenreserve had gevormd. Nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, heeft de bv geen pensioenuitkeringen gedaan of een bedrag als koopsom voldaan. De inspecteur besluit na een inhoudelijke beoordeling van de aangifte Vpb van de bv een navorderingsaanslag IB op te leggen wegens onregelmatige afwikkeling van de pensioenaanspraak. De inspecteur leidt die onregelmatige afwikkeling af uit het feit dat de pensioenvoorziening niet meer op de fiscale balans voorkomt, er geen vrijval in de aangifte Vpb is opgenomen en er geen pensioenuitkeringen aan de dga hebben plaatsgevonden. Zowel Rechtbank Noord-Holland als Hof Amsterdam oordeelden in deze zaak dat de pensioenaanspraak onzuiver is geworden, met als gevolg dat de pensioenaanspraak op het tijdstip onmiddellijk aan de in de pensioenbrief voorziene ingangsdatum van het pensioen tot het loon van belanghebbende dient te worden gerekend. Dit oordeel is onlangs door de Hoge Raad bevestigd.

 

Bron: HR 1-05-2015, 14/04075 (ECLI:NL:HR:2015:1175)