Opleiding voor deelkwalificatie, toch afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is vorig jaar afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren, maar de toepassing van de regeling in voorgaande jaren levert nog altijd discussie op met de Belastingdienst. Bij controles is het een belangrijk aandachtspunt. Voldeed men niet aan de administratieve vereisten of kwalificeerde de opleiding niet, dan volgt al gauw een naheffingsaanslag.

Een werkgever die zijn werknemers de opleiding voor het deelcertificaat 'Praktijk/Basisoperator' van de bbl-opleiding tot Basisoperator liet volgen en hiervoor afdrachtvermindering onderwijs claimde kreeg in verband hiermee naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd. Volgens de inspecteur en ook Rechtbank Noord-Nederland is de afdrachtvermindering onderwijs niet van toepassing bij opleiding voor een deelcertificaat. De ondernemer liet het hier niet bij zitten en ging in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden.

Dit hof oordeelt nu dat noch uit de wettekst, noch uit de toelichting daarop volgt dat deelkwalificaties van een erkende opleiding niet als beroepspraktijkvorming kunnen worden aangemerkt. Kortom, de afdrachtvermindering onderwijs was ook van toepassing op de opleiding voor het deelcertificaat 'Praktijk/Basisoperator'.

Heeft de Belastingdienst bij u een naheffingsaanslag opgelegd in verband met de afdrachtvermindering onderwijs, of krijgt u binnenkort een controle en hebt u in het verleden de afdrachtvermindering onderwijs toegepast? Was daarbij sprake van een opleiding voor een deelcertificaat? Mogelijk is de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden ook voor u van toepassing. Uw Wallast-adviseur kan u daarbij helpen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014, nr. 13/00739 (ECLI:NL:GHARL:2014:9822)