Vergeet niet de aangifte schenkbelasting

Hebt u in 2014 een schenking gekregen? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen. De aangifte moet voor 1 maart 2015 bij de Belastingdiendt binnen zijn. Doet u geen aangifte en krijgt de Belastingdienst informatie dat u een schenking hebt ontvangen, dan krijgt u alsnog een aangifteformulier toegestuurd. Op dat formulier staat dan vermeld wanneer u aangifte moet doen.

U moet aangifte schenkbelasting doen als u van de Belastingdienst een formulier aangifte schenkbelasting hebt ontvangen. Of als u van uw ouders een schenking hebt ontvangen die hoger is dan € 5.229. Is de schenking van iemand anders ontvangen, dan geldt de grens van € 2.092. Hebt u zelf een schenking gedaan, dan hoeft u alleen aangifte te doen als de Belastingdienst een aangifteformulier heeft toegestuurd. Ook mogen schenker en ontvanger samen aangifte doen met hetzelfde formulier.