Verlies uit borgstelling deels aftrekbaar

Staat u borg voor uw bv, en moet u die borg voldoen, dan is dit aan te merken als een negatief resultaat uit overige werkzaamheden, mits er sprake is van een zakelijke borgstelling. Is dat niet het geval, dan kan men dit verlies niet in aftrek brengen.

Een ondernemer heeft zich in 2005 en 2008 borg gesteld voor schulden van bv’s waarvan hij (al dan niet indirect) de aandelen bezit. Hij heeft, na daartoe te zijn aangesproken, een bedrag van € 200.000 aan de bank betaald. In zijn aangifte IB/PVV 2010 brengt hij een verlies van € 200.000 uit de borgstelling in aftrek. De inspecteur is het hier niet mee eens, omdat volgens hem sprake is van een onzakelijke borgstelling. Aan de rechter wordt vervolgens de vraag voorgelegd of hier sprake is van een aftrekbaar afwaarderingsverlies op een regresvordering uit hoofde van borgstelling of niet.

Rechtbank Gelderland stelt voorop, dat de inspecteur aannemelijk moet maken dat de belanghebbende met zijn borgstelling een (debiteuren)risico heeft aanvaard met de bedoeling het belang van zijn vennootschap als aandeelhouder te dienen en niet als een onafhankelijke derde. Uit de feiten en omstandigheden blijkt dat de borgstelling in 2005 zakelijk was, maar die in 2008 was dat volgens de rechtbank – vanwege de op dat moment recent zeer slechte resultaten – niet meer. Het aan de borgstelling in 2005 toe te rekenen verlies vormt dan ook een negatief resultaat uit overige werkzaamheden dat in aftrek kan worden gebracht. Voor verlies dat samenhangt met de borgstelling van 2008 is dat echter niet het geval.

 

Bron: Rb. Gelderland 24-02-2015, 14/4062 (ECLI:NL:RBGEL:2015:1038)