Arbeidsvoorwaarden PKF Wallast

We verwijzen u graag naar onze aparte 'Werken bij PKF Wallast' website. Waar u alle informatie kunt terug vinden.

Naast een goed, marktconform salaris kent PKF Wallast zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Hieronder vermelden wij de belangrijkste.

Vakantietoeslag
Iedere medewerker heeft recht op een vakantietoeslag van 8% over het in dat kalenderjaar genoten salaris. De vakantietoeslag wordt met het salaris van mei uitgekeerd.

Eindejaarsuitkering
Iedere medewerker heeft recht op een vaste eindejaarsuitkering van 3% over het in dat kalenderjaar genoten salaris. De eindejaarsuitkering wordt met het salaris van december uitbetaald.

Vakantiedagen
Bij een dienstverband van 40 uur per week bedraagt het aantal vakantiedagen 20 wettelijke en 9,5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om maximaal 5,5 vakantiedagen te kopen van of te verkopen aan PKF Wallast.

Premievrij pensioen
PKF Wallast kent een beschikbare premieregeling voor de pensioenopbouw. Medewerkers worden vanaf 21 jaar opgenomen in deze regeling. De hoogte van de premie wordt bepaald door het pensioengevend salaris en de leeftijd van de medewerker en PKF Wallast neemt de premielasten geheel voor haar rekening. 

Studiefaciliteiten
PKF Wallast stimuleert de ontwikkeling van haar medewerkers en kent daarom zeer goede studiefaciliteiten. De studiefaciliteitenregeling onderscheidt naast het vergoeden van kosten zoals collegegeld en studiemateriaal ook faciliteiten voor college- en examenvrij.

Leaseautoregeling en reiskostenvergoeding
Voor medewerkers die hier functioneel voor in aanmerking komen kent PKF Wallast een leaseautoregeling. Aan medewerkers die hier niet voor in aanmerking komen vergoedt PKF Wallast, onder voorwaarden, de reiskosten voor woon-werkverkeer en voor zakelijk verkeer.

Collectieve auto- en zorgverzekering
Tot slot kunnen medewerkers van PKF Wallast deelnemen aan een collectieve autoverzekering en een collectieve zorgverzekering. Hiervoor heeft PKF Wallast contracten afgesloten met verzekeraars.