Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

Wij bieden onze cliënten dienstverlening van hoge kwaliteit. Wij investeren voortdurend in de vakbekwaamheid van onze medewerkers en monitoren continu of ons stelsel van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeheersing wordt nageleefd. Centraal hierbij staat de ‘Code of Conduct’. Deze code bevat omgangsregels en biedt ruimte om elkaar op gedrag aan te spreken. De belangrijkste kernwaarden zijn: integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Klachtenregeling

Heeft u suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening? Of wilt u (vermoede) misstanden melden? Dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling of klokkenluidersregeling.

De klachtenregeling ziet toe op de behandeling van klachten die zien op het beroepsmatig handelen van een medewerker van PKF Wallast. Deze klachtenregeling is in beginsel bedoeld voor de klachten van derden maar ook onze medewerkers kunnen op grond van deze klachtenregeling klagen over het beroepsmatig handelen.

De reikwijdte van de klokkenluidersregeling is ruimer dan de reikwijdte van de klachtenregeling. De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van vermoede misstanden. Zowel medewerkers als derden kunnen gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

Voorwaarden dienstverlening

PKF Wallast is een maatschap van besloten vennootschappen. Voor de internationale praktijkuitoefening maken we deel uit van PKF International Limited, een samenwerkingsverband van juridisch onafhankelijke kantoren. De maatschap PKF Wallast is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 1 juli 2011 onder nummer 52/2011. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Met uitzondering van opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, aanvaardt de maatschap PKF Wallast geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitingen van PKF Wallast.